CONTRIBUTIE

De contributie voor seizoen 2022/2023 is vastgesteld op € 165,00.

De contributie wordt automatisch geïncasseerd, voor de incasso kan gekozen worden  om in 1x te betalen of de contributie in 2x te voldoen.

De 1ste incasso ronde zal plaatsvinden in de laatste week van juli.
De 2de incasso ronde zal plaatsvinden in de laatste week van oktober.

Leden die niet in staat zijn aan de betalingsverplichting te voldoen, moeten voor 1 september 2022 (seizoen 2022 – 2023) een betaalafspraak met het dagelijks bestuur gemaakt hebben. Anders kan niet deelgenomen worden aan competitie- en bekerwedstrijden.

In de algemene leden vergadering (ALV) van Madereros wordt besloten of de contributie voor het aankomend seizoen hetzelfde blijft of veranderd. Dit zullen wij altijd via mail aan onze leden communiceren.